Inspektor nadzoru

Budując dom jednorodzinny czy niewielki obiekt budowlany nie jesteśmy zobowiązani do zatrudnienia inspektora nadzoru. Jest to konieczne w przypadku dużych i skomplikowanych budynków (na przykład biurowców czy wysokich bloków) oraz obiektów mogących mieć wpływ na środowisko (na przykład zakładów przemysłowych). Może się jednak zdarzyć, że zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego zostanie nakazane w pozwoleniu na budowę np. w związku z szkodami górniczymi lub  bank, w którym staramy się o kredyt na budowę domu będzie wymagał zatrudnienia inspektora. Wtedy przez niego sprawdzany jest postęp prac oraz stopień ich zaawansowania.
posiadam uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych0%
ukończyłem wyższe studia techniczne z zakresu budownictwa0%

Jako inspektor nadzoru zajmę się

reprezentowaniem inwestora na budowie przez kontrolę zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy budowalnej

kontrolowaniem jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych

zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

potwierdzaniem faktycznie wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych

usunięciem wad powstałych podczas robót budowlanych prowadzonych przez wykonawcę

kontrolowaniem bieżących rozliczeń realizowanego projektu budowlanego

sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w trakcie budowy

uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych

przygotowaniem i udziałem w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniem ich do użytkowania

Zapytaj o niezobowiązującą wycenę