Kierownik budowy

Kierownik budowy musi być zatrudniony niezależnie od tego, czy budujemy dom metodą gospodarczą, czy pracę tę powierzyliśmy generalnemu wykonawcy (w drugim przypadku wykonawca zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku), jednak jeśli chcemy mieć pewność, że kierownik będzie reprezentował nasze interesy (a nie wykonawcy), najlepiej zatrudnić własnego kierownika budowy, który będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru. Kierownikiem budowy może być tylko osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych mająca odpowiednie wykształcenie techniczne (budowlane lub architektoniczne).
posiadam uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych0%
ukończyłem wyższe studia techniczne z zakresu budownictwa0%

Jako kierownik budowy zajmę się

profesjonalnym zabezpieczeniem terenu budowy przed osobami niepowołanymi

zamieszczeniem na budowie niezbędnej tablicy informacyjnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

zapewnieniem odpowiedniego wytyczenia geodezyjnego projektu budowlanego

prowadzeniem dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy)

realizowaniem zaleceń zapisanych w dzienniku budowy przez organy wyższe (nadzór budowlany, inspektorat nadzoru)

zawiadomieniem inwestora w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez organy wyższe

prowadzeniem dziennika budowy poprzez regularne wpisy odnotowujące przebieg robót

odebraniem od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na tym terenie budynkami i urządzeniami

pokazaniem inwestorowi elementów budowy, które po jej ukończeniu nie będą widoczne (np. fundamenty)

sprawdzeniem wszystkich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed oddaniem budynku do odbioru

poświadczeniem na piśmie podczas odbioru, że budowana odbyła się zgodnie z planami i z zachowaniem wszelkich przepisów

Zapytaj o niezobowiązującą wycenę