Odbiory mieszkań

Odbierając mieszkanie od dewelopera warto sprawdzić, czy ten w stu procentach wywiązał się z umowy podczas budowy, dlatego zaleca się, aby przy odbiorze towarzyszyła nam osoba bezpośrednio związana z budownictwem. Dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy doświadczonego kierownika budowy, który zweryfikuje mieszkanie pod kątem wad, zweryfikuje zgodność wszystkich elementów wykończenia z umową, zweryfikuje zgodność wymiarów mieszkania z rzutem z umowy i dokona sprawdzenia poprawności instalacji rozmieszczonych w mieszkaniu.
posiadam uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych0%
ukończyłem wyższe studia techniczne z zakresu budownictwa0%

W trakcie odbioru zweryfikuję

zgodność kątów i płaszczyzn z prawem budowlanym

piony, jakość tynków, spękania i zarysowania tynków

zawilgocenie przegród budowlanych w mieszkaniu

poziomy, jakość posadzek, zarysowania i spękania na posadzkach

wysokość i szerokość otworów drzwi wewnętrznych

stolarkę okienną (w tym szczelność, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne ram i szklenia) i powłokę niskoemisyjną szyb

zarysowania i uszkodzenia mechaniczne parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

drzwi zewnętrzne (w tym zarysowania i uszkodzenia mechaniczne skrzydła i ram)

drzwi zewnętrzne (w tym zarysowania i uszkodzenia mechaniczne skrzydła i ram)

rozmieszczenie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem (w tym kontrola jakości i sprawności grzejników)

rozmieszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z projektem

rozmieszczenie instalacji wentylacji zgodnie z projektem (w tym kontrola ciągu anemometrem)

rozmieszczenie instalacji elektrycznej, IT, antenowej zgodnie z projektem (w tym kontrola sprawności instalacji elektrycznej)

spadki płyty balkonowej lub tarasu, osadzenie płytek, kotwienie balustrady, uszkodzenia mechaniczne balustrady, wypełnienia i pochwytów

Zapytaj o niezobowiązującą wycenę